Rodinný zubní lékař. Nový pojem v zubní péči.

27. 3. 2015

Dům zubní péče Chodov byl dříve zaměřen na ošetřování dětí. Nyní se profiluje do role zařízení poskytujícího rodinnou zubní péči. Tento pojem není zatím v České republice rozšířený. Pro pacienty však přináší mnoho pozitiv z hlediska péče i organizace návštěv zubního lékaře. O Domu zubní péče Chodov i systému rodinného zubního lékaře vypráví vedoucí zubní lékař zdravotnického zařízení Dr. Roman Kosovskyi.

Jaké pacienty ošetřuje Dům zubní péče Chodov?

Dům zubní péče Chodov byl dlouhodobě zaměřen na dětskou zubní péči. Momentálně se navyšuje kapacita dospělých pacientů a tak naše zařízení nabízí možnost vyšetření a ošetření rodičů spolu s dětmi. Pojem rodinný zubní lékař v zubním lékařství neexistuje, avšak lze říci, že zubní lékaři DZP Chodov takto často působí. V péči máme celé rodiny.

V čem vidíte největší přínos ošetřování rodičů i dětí v jednom zdravotnickém zařízení a jedním ošetřujícím lékařem?

Je to pohodlné hlavně pro rodiče, jelikož lze provést kupříkladu preventivní prohlídku celé rodiny ve stejném termínu. Pacienti se tak nemusí objednávat zvlášť a mají vše v rámci jednoho zařízení a u jednoho lékaře. Ušetří to rodičům čas. Pokud se jedná o ošetření, také je možné se na tyto zákroky objednat ve stejném termínu. Rodiče by jenom měli počítat s tím, že ošetření dospělých je většinou časově náročnější a během výkonu nemají možnost se svému dítěti věnovat. Měli by si tedy zajistit doprovod, který na dítě dohlédne.

Jaké zákroky se provádí u dospělých pacientů?

DZP Chodov poskytuje komplexní zubní péči. Dospělým pacientům nabízíme dentální hygienu, konzervační a protetické ošetření chrupu. K tomu, abychom docílili dobrého estetického výsledku a trvanlivosti, využíváme moderní přístroje a metody. Svoje služby jsme nedávno rozšířili o provedení chirurgických zákroků, zejména se jedná o případy komplikovaných extrakcí. V blízké budoucnosti bychom měli nabídnout i zavedení implantátů.

Na co se nejčastěji pacienti ptají?

Dospělí pacienti se ptají zejména na to, jak probíhají jednotlivé zákroky. Na to, jestli je bude bolet čištění kanálků, vrtání atd. Hodně často se diví délkám termínů. Překvapí je například, proč zhotovení výplně nebo ošetření kanálku někdy trvá přes hodinu až hodinu a půl, když jejich bývalý zubní lékař měl vše hotovo mnohem dříve. V těchto případech pacientovi vysvětlíme, že důvodem je snaha o precizní provedení práce a tím zajištění dlouhodobě dobré prognózy. Tedy snaha o zajištění jeho a naší spokojenosti.

Rodiče se také často ptají, jak probíhá ošetření u dětí. Například, zda je třeba ošetřovat kazy na mléčných zubech.

A je třeba ošetřovat kazy na mléčných zubech?

Ano, kazy v mléčném chrupu by se ošetřit určitě měly. Jednak z důvodu eliminace kariogenní bakteriální flóry, tedy infekce, která se může šířit i na stálé zuby vyvolat tak na nich kazy. Jednak z důvodu prevence předčasné ztráty dočasných zubů. Pokud se dítěti z důvodu rozsáhlého kazu, který již nelze ošetřit a tím zub zachovat, extrahuje (vytrhne) jeden nebo více zubů a dítě tak o mléčné zuby přijde dříve, než by k tomu došlo přirozenou cestou v pozdějším věku, může to ovlivnit postavení zubů stálých (skus) v budoucnu. Ve většině případů se dětem stejně jako dospělým aplikuje anestezie. Dítě poté zjistí, že "čištění zoubku, ve kterém se zabydlel červík" nebolí a ošetření proběhne v pořádku. Problém však nastává, pokud dítě má blok, bojí se jakýchkoliv zákroků. V těchto případech je obtížné dítěti vysvětlit, co se bude dít a tak celé ošetření v klidu provést.

V čem se liší ošetřování dětí a dospělých co se týká přístupu zubního lékaře?

Dětští pacienti vyžaduji specifický přístup. Dětem běžně neříkáme, že se bude vrtat, trhat, píchat injekce atd. Tyto termíny nahradíme jinými slovy, aby se dítě zbytečně nestresovalo a zároveň vědělo, co ho čeká a proč. Jde tedy o navázání spolupráce, což může být někdy komplikované.

Jaké jsou možnosti ošetření obtížně spolupracujících dětí?

Zejména u dětí, které mají z ošetření strach, se osvědčilo používání Entonoxu. Entonox (rajský plyn) je směs plynů O2 (50%) a N2O (50%). Jejich inhalace má relaxační a uklidňující účinek. Používání prostředku je zcela bezpečné a má jenom několik málo kontraindikací. Avšak i tato metoda má svoje meze. Vyžaduje alespoň minimální spolupráci dítěte - aby bylo schopné vnímat, co mu lékař říká. V obtížnějších případech, obzvlášť, když dítě má mnohočetné kazy a není schopné spolupráce, probíráme s rodiči možnost ošetření v celkové anestezii na externích pracovištích.

Jaká je spoluúčast rodičů na zubním zdraví dítěte?

Je velmi důležité, aby se rodiče na péči o dětský chrup podíleli. Měli by absolvovat spolu s dětmi pravidelné zubní prohlídky jednou za 1/2 roku, kde by měli být poučeni o tom, jak o mléčný chrup pečovat a jak by s tím dítěti měli pomoci. Pokud dojde k ošetření, není vhodné, aby rodiče dítě strašili, naopak po konzultaci s lékařem ho mohou na zákrok připravit a zamezit tak nepříjemným zážitkům z provedených výkonů, případně je minimalizovat.