Výběr a použití zubního kartáčku

14. 5. 2019

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ KARTÁČEK I

Kartáček by měl být vždy měkký. Povlak, který se na zubech vytváří, má konzistenci rostlinného másla, takže k jeho odstranění není potřeba hrubá síla. Hlavice by měla být malá, abychom čistili vždy nejvýše dva zuby najednou. Štětinky mají být zaoblené, aby nedocházelo k dráždění nebo poškození dásně, jejich počet by měl být minimálně 1.500.

Existuje několik technik čištění zubů a vždy je potřeba brát ohled na velikost, tvar a postavení zubů. Neexistuje jedno univerzální pravidlo pro všechny osoby, ale v podstatě platí, že plak je potřeba nejprve narušit a poté z povrchu zubů setřít. Kartáček by se měl měnit nejpozději každé 3 měsíce, v případě infekčních onemocnění ihned po odeznění onemocnění.