Zubní pohotovost pro děti a dorost Praha 10

2. 8. 2019

Vážení pacienti,

v odkazu naleznete oficiální rozhodnutí Rady MČ Praha 10 ohledně provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10.

https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/praha-10-efektivne-vynaklada-financni-prostredky-na-zdravotni-a-socialni-oblast?articleid=2862

Do konce roku 2019 bude zubní pohotovost fungovat beze změny. O provozu po datu 1. ledna 2020 Vás budeme včas informovat. S případnými dotazy se prosím obracejte na MČ Praha 10.

Děkujeme za pochopení.