Hlavní strana

2.8. 2019

Vážení pacienti,

v odkazu naleznete oficiální rozhodnutí Rady MČ Praha 10 ohledně provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10.

https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/praha-10-efektivne-vynaklada-financni-prostredky-na-zdravotni-a-socialni-oblast?articleid=2862