V našich zdravotnických zařízeních je možné zakoupit komplexní vybavení pro domácí péči o zuby.
Nutnou a neodkladnou péčí praktického zubního lékaře se rozumí zdravotní péče poskytnutá při úrazu, při vzniku akutního onemocnění a při akutním zhoršení zdravotního stavu, jestliže by odklad...
Ordinace Domu zubní péče Strašnice jsou vybaveny moderními přístroji, které zvyšují komfort pacienta a zlepšují výsledek práce zubního lékaře.
Registrace pacientůDům zubní péče  Strašnice je specializován a plně přizpůsoben ošetřování dětí. Naši zubní lékaři s dětmi pracují tak, aby minimalizovali jejich obavy z návštěv zubního lékaře a...