Vybavení ordinací DZP Chodov

Ordinace Domu zubní péče Chodov jsou vybaveny moderními přístroji, které zvyšují komfort pacienta a zlepšují výsledek práce zubního lékaře.

Ordinace Domu zubní péče Chodov jsou vybaveny moderními přístroji, které zvyšují komfort pacienta a zlepšují výsledek práce zubního lékaře.

Panoramatický rentgen (OPG) Gendex

Digitální rentgenový přístroj sloužící ke zhotovování snímků čelisti (ortopantomogramu), který pomůže včas odhalit anomálie, jako je například ageneze zubů a onemocnění zubů a čelistí. Přístroj podává ucelený přehled o situaci v ústech pacienta. Snímek je možné zhotovit pacientům od 6 let věku.

RTG Gendex expert   

Digitální rentgenový přístroj, který slouží k detailnímu zobrazení jednotlivých zubů a okolních struktur. Detailně zobrazí anatomii zubů, kvalitu ošetření kořenových kanálků a přesnost protetických prací. Umožní včasnou diagnózu mezizubních kazů, které zatím nejsou v ústech viditelné. Naše ordinace jsou vybaveny digitálním intraorálním rentgenem doplněným radioviziografií, která zajišťuje vysoké rozlišovací schopnosti každého rentgenového snímku. Díky těmto nejmodernějším technologiím je dávka rentgenového záření oproti běžnému RTG zcela minimalizována.

Apexlokátor Raypex 

Přístroj používaný při ošetřování kořenových kanálků. Stanovuje přesnou délku kanálku, což je nutné pro kvalitní zaplnění kanálku kořenovou výplní.

Pentamix (3M Espe) 

Přístroj pro míchání otiskovacích hmot, používaných při výrobě zubních náhrad (korunek, můstků). Precizně zhotovený otisk z homogenně namíchaného materiálu je podmínkou pro zhotovení přesné zubní náhrady.

Míchací přístroj Capmix (3M Espe)

Přístroj sloužící k míchání materiálů z kapslí. Umožňuje přesné složení materiálu pro každý výkon. Eliminuje se chyba v odhadování množství jednotlivých složek a výsledný materiál má vždy přesně požadované vlastnosti. V kapslích jsou k dispozici materiály od nejrůznějších cementů až po amalgám.

Endomotor Reciproc

Přístroj na opracování kořenových kanálků systémem Reciproc. Opracování kanálků je precizní a několikanásobně rychlejší než při ruční preparaci. Zkracuje dobu, kterou musí pacient strávit na zubařském křesle.

Křeslo Adec 500

Jednotlivé ordinace jsou vybaveny stomatologickými soupravami americké výroby A-dec. Tyto komfortní sestavy obsahují zvlášť ovládání ze strany sestry i lékaře, takže polohování pacienta je zcela dokonalé, včetně programového vybavení pro snadné nasedání a sesedání pacienty z křesla soupravy. Veškeré instrumentárium je ve světelném provedení a má vlastní chlazení, což spoluvytváří pro lékaře ideální podmínky ošetření. Toto špičkové instrumentárium doplňují dva motory nejvyšší kategorie – stabilita otáček společně s možností zcela přesné regulace otáček doplněné neslyšným chodem motorů zajišťují optimální využití všech nástrojů lékaře. Soupravy jsou dále doplněné LCD monitorem, na kterém můžete sledovat svůj zdravotní záznam, instruktáž lékaře, prohlížet digitální intraorální i panoramatické snímky nebo záběry intraorální kamery, která on-line přímo v ústech pacienta snímá momentální situaci – vidíte záběry před ošetřením a můžete je srovnat se záběry po zákroku. Zubní křeslo zajišťuje mimořádné pohodlí pacienta synchronizací pohybu křesla s přirozenými pohyby pacienta a jedinečným polstrování, které poskytuje pohodlnou podporu pro celé tělo. Křeslo je možné dle potřeby zubního lékaře nastavit do polohy vleže, polosedě i vsedě tak, aby vyhovělo jeho požadavkům a umožnilo nejlepší možné ošetření pacienta.

Lupové brýle 

Prostřednictvím nejrůznějšího moderního vybavení v ordinacích se našim zubním lékařům snažíme vytvářet podmínky pro špičkovou práci. Velikou pomůckou v jejich práci se stala zvětšovací optika ve formě lupových brýlí. Díky jejich 2,5 zvětšení umožňují lékaři maximální přesnost a šetrnost výkonu prováděného v ústech pacienta. Tím je zajištěno kvalitnější ošetření zubního kazu i kořenových kanálků.

Intraorální kamera (Gendex)

Intraorální kamera umožňuje pomocí zachycených snímků uvnitř úst pacienta dokumentovat průběh léčby. Zlepšuje také komunikaci s pacientem díky možnosti názorného vysvětlení prováděných úkonů na fotografiích promítaných na monitoru u křesla.

Vysokofrekvenční přístroj (elektrokauter)  - Satelec    

Satelec je vysokofrekvenční skalpel používající se ve stomatologických oborech jako je protetika, záchovná stomatologie a orofaciální chirurgie. Pomáhá při úpravě tvaru dásní nebo stavění krvácení, které vzniklo hluboko pod jejím okrajem.

Air flow Handy EMS

Pomocník, který jemně pomocí prášku odstraní nejen plak ze zubů a mezizubních prostor, ale také nežádoucí zabarvení jako například stopy po kávě. Jednoduše a bez bolesti. Používá se pro odstraňování zubního povlaku, pigmentací a leštění zubů i v těžko přístupných místech. Je menším bratrem revolučního přístroje Air flow Master piezon.

Vistascan

Ještě v nedávné minulosti se RTG snímky vyvolávaly v temné komoře a poté se musely pečlivě skladovat, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. V posledních letech se začaly v ordinacích zubních lékařů používat digitální senzory, které pomocí spojení s počítačem, výrazně zjednodušily práci zubním lékařům. Zároveň pro pacienty přinesly nezanedbatelný zdravotní efekt snížením dávky záření nutné pro zhotovení snímku. Systém Vistascan/ Digora, který u nás používáme, se skládá z malého scanovacího přístroje a tvarově přizpůsobivých folií. Pružné folie dovolují lepší manipulaci a nastavení v ústech pacienta. Po osnímkování se vloží do scanovacího přístroje, který v několika málo vteřinách převede informaci do počítačové podoby. Takto připravený snímek se dále může dle potřeby upravovat. Tento proces umožňuje vytvoření vysoce kvalitních snímků zubů pacienta, přesnější stanovení diagnózy a následně volbu optimálního způsobu ošetření.

Zahřívací přístroj na kompozitní hmotu

Ohřívačka kompozit zajišťuje optimální konzistenci materiálu jeho zahřátím. Materiál je poté možné nanášet ve velmi tenkých vrstvách i do malých kavit, což vede ke snížení rizika vytvoření vzduchových bublin a zkvalitnění procesu vytvrzování. Nahřátý kompozitní materiál se rovněž využívá na fixaci nepřímých výplní, kdy umožňuje velmi kvalitní vazbu a zároveň neviditelný přechod mezi zubem a fixovanou prací.

Polymerační lampa

Přístroj pro fotopolymeraci světlem tuhnoucích iniciátorů u materiálů používaných v moderní stomatologii. Pomáhá při vytvrzování fotokompozitů výplní a fixaci protetických prací.