Zubní lékař Semkulych Volodymyr

"Péče o klienty a jejich spokojenost jsou pro mne na prvním místě. Během své práce se snažím vytvářet atmosféru, která vychází z aktuálních a zejména individuálních potřeb každého klienta. Svou práci mám velmi rád. Díky svému vzdělaní a individuálnímu přístupu k lidem, kteří mají strach ze stomatologického ošetření, dokážu vhodně pracovat s klienty, kteří tímto strachem trpí."

Vzdělání

Úspěšný výkon aprobačních zkoušek (písemná část), MZČR,  Praha                        

Absolvent Ivano-Frankivské  národní univerzity Ivano-Franivsk, Ukrajina, fakulta zubního lékařství

Specializace

 • Důraz na prevenci u dětí i dospělých
 • Konzervační stomatologie: výplňová terapie, rekonstruktivní příprava zubů pro následnou protetickou práci
 • Endodoncie: ošetření kořenových kanálků, reendodoncie
 • Chirurgická stomatologie: extrakce zubů
 • Dětská stomatologie: výplňová a extrakční terapie u děti

Kurzy a stáže 

 • Inovativní techniky anestezie, DUK, ČR
 • Dentální implantologie a nejen to..., NWD, ČR
 • Pražské dentální dny, Pragodent
 • Endodoncie na každý den, Kyiv , Ukrajina
 • Použití 3D U- Impl metody v chirurgických a protetických protokolech, Ivano-Frankivsk, Ukrajina
 • Konference "Moderní metody profylaxe a léčby v praktické stomatologii
 • Stáž na oddělení protetické stomatologie IFNMU  

Jazyky

 • Ukrajinský
 • Ruský
 • Český
 • Anglický